Listopad 2006

Svieť, Ježiš, svieť

30. listopadu 2006 v 11:20 | kori |  Kresťanské piesne

Svieť, Ježiš, svieť

A E/A D A/C# Bm D/A F#m E F#m E A E/A D D A
Svieť, Ježiš, svieť, naplň Zem slávou svojho Otca. Príď, Duchu, príď, naplň
Bm A G A E/A D A/C# Bm/A F#m E F#m E A E/A
srdcia nám. Prúď, rieka, prúď, zaplav národy láskou Boha. Vrav k nám
D D A Bm A G
Slovom, Pane, daj svetlo nám.
E A E/A D D A Bm A G
Vrav k nám Slovom, Pane, daj svetlo nám.

Nech ten plameň žiari

30. listopadu 2006 v 10:34 | kori |  Kresťanské piesne
Nech ten plameň žiari
G G sus4 G G sus4 G G/B C Am7
1. Zapálení ohňom v srdci obídeme Zem s modlitbou. Nádej stúpa, deň
Em7 Am7 D7 G
zobúdza, spevom piesní Zem plní.
G G sus4 G G sus4 G G/D C Am7
2. Od dávnych čias plameń horí okolo nás svetlom jasným. Srdcia túžbou
Em7 Am7 D7 G
naplnené prebudenie čakajú.
G G G/D G G/D G
Ref . Nech ten plameň žiari a zmení v srdciach chmúrnych noc temnú v deň
C D Am Em D
nádherný. Nech vždy väčšou láskou spolu s našou piesňou žiari z nás,
C Em7 D G C Em7
žiari z nás.
D G G sus4 G G sus4 G G/B C
3. Chceme vždy ísť s láskou, pravdou, posilnení v mene Ježiš
Am7 Em7 Am7 D7 G
zomdlených dvíhať, slabých zachrániť, Zem Tvojou piesňou naplniť.

Renault Megane Trophy

28. listopadu 2006 v 14:05 | kori |  Športiaky
2005 Renault Megane Trophy

2005 Renault Megane Trophy

//<![CDATA[ //]]>

Specifications
Engine
Type:V6, Turbocharged
Displacement cu in (cc):213 (3498)
Power bhp (kW) at RPM:320(239) / n.a.
Torque lb-ft (Nm) at RPM:n.a.
Redline at RPM:n.a.
Brakes & Tires
Brakes F/R:ABS, vented disc/vented disc
Tires F-R:n.a.
Exterior Dimensions & Weight
Length × Width × Height in:170.6 × 74.5 × 48.4
Weight lb (kg):2094 (950)
Performance
Acceleration 0-62 mph s:n.a.
Top Speed mph (km/h):>155 (>250)
Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km):n.a.
Base Price: 2005 Renault Megane Trophy - Approx. $122,000 / 100,000 € (last update: 2/3/2006)
Photo Gallery 2005 Renault Megane TrophyMustang Eleanor

21. listopadu 2006 v 12:59 | internet |  Športiaky


The image “http://www.peom.se/images/050327_Elmia_%2030_Zinner-82.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.The image “http://www.works-y3f.com/m_cars/2_usa/mustang/eleanor/306.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Peugeoty - Hoggar

16. listopadu 2006 v 11:49 | kori |  Športiaky
http://www.autopress.be/Temporaires/SALON/Peugeot%20HOGGAR.jpgObrázek “http://www.ecs.soton.ac.uk/~riw/2003%20Peugeot%20Hoggar%2003.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.http://www.tucarro.com.pr/sin-comentarios/peugeot-Hoggar%20/p.jpghttp://www.cartype.com/images/page/Peugeot_Hoggar_1.jpg

Sídla

16. listopadu 2006 v 11:31 Luxembursko

b ) hlavné mesto -

Luxemburg


Luxemburg - hl. mesto Luxemburska Zväčšiť Luxemburg - hl. mesto Luxemburska
Luxemburg (po francúzsky Luxembourg) je hlavné a najväčšie mesto Luxemburska. Má 75 800 obyvateľov (stav k 1994). Mesto je dopravnou križovatkou, finančným centrom a sídlo viacerých európskych inštitúcií.

História

Základy hlavného a sídelného mesta Luxemburského vojvodstva boli postavené v 4. storočí ako rímska stanica v dobe normanských nájazdov. Jeho názov bol "Lucilinburhuc". Siegfriedov hrad (r. 963) sa stal sídlom neskorších luxemburských vojvodov. Osada sa postupne dostavovala - v 10. storočí boli postavené hradby a v roku 1244 získala mestské práva. 200 rokov vládla v meste limburská dynastia. Mesto bolo niekoľkokrát dobyté. Až za vlády Ludvíka XIV. sa zmenilo na mohutnú pevnosť, ktorej výstavbu riadil významný inžinier Sébastien de Vauban. Mesto prešlo pod správou Rakúska, neskôr Francúzska. Za 1. i 2. svetovej vojny bolo Luxembursko v spároch Nemecka. Členitý terén mesta prekonáva asi 90 mostov.
Staršia časť Luxemburského Notre-Dame pochádza z rokov 1613 - 1621 a upúta nás pekný renesančný portál. Nová časť (1935 - 1938) je známa najmä vďaka krypte s renesančným náhrobkom (okolo r. 1610, so skupinovou plastikou Oplakávanie Krista), v ktorej sú uložené telesné pozostatky luxemburského vojvodu a českého kráľa Jana, nazývaného Jan Slepý, ktorý bol otcom Karola IV. V blízkosti sa nachádza radnica, pred ktorou stojí jazdecký pomník Viliama II.

Hospodárstvo

8. listopadu 2006 v 11:45 | www.referaty.sk www.mfa.sk |  Luxembursko
a ) úroveň , typ a najdôležitejšie oblasti hospodárstva - Na juhu je úrodná dolina rieky Mosely a jej prítokov.Južné dve tretiny krajiny je nízka mierne vrásnená planina, Bon Pays (alebo Gutland, "dobrá zem"), ktorá je husto zaľudnená
- Oceanické podnebie vytvára dobré podmienky na chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina).
- V údolí Mosely sú významné vinohrady.
b ) priemysel - Priemysel má hl. ťažisko vo výrobe železa a ocele. Chemický priemysel je zameraný na výrobu umelých vlákien, pneumatík a plastov.
c ) poľnohospodárstvo , lesy - Poľnohospodárstvo: prevláda živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. Dôležitý je aj rybolov. V rastlinnej výrobe sa najviac pestujú obilniny, najmä pšenica, jačmeň a raž. Rozšírené je aj pestovanie zemiakov a cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo
34,3% lesy
27,3% pasienky
21,5% orná pôda
16,9% ostatná pôda
Plodiny: jačmeň, ovos, zemiaky, pšenica, ovocie, hrozno
d ) doprava - Doprava: vyniká hustou sieťou železníc a ciest. Dobré rozvinuté sú aj ostatné druhy dopravy.
Cesty a autostrády: Sú po celom území vo výbornom stave. Návestné tabule a značenia sú v jazyku daného regiónu (vo francúzštine, nemčine alebo luxemburčine). Juhom a hlavným mestom vedie východno-západným smerom z Nemecka európska diaľnica E44. Za Luxemburgom sa napája na európsku diaľnicu E25 z juhu (z Francúzska) a pokračuje na západ (do Belgicka).

Motocyklisti musia mať zapnuté svetlá aj počas dňa. Pokuty za priestupky sú od 13 do 100 euro a platia sa na mieste. Osobitne (do 120 eur) sú účtované poplatky za odtiahnutie súkromnými odťahovými službami. Povolená miera alkoholu v krvi je 0,5 promile. Pri vyššej hladine sú pokuty od 100 do 500 euro s možnosťou udeliť zákaz viesť motorové vozidlo po celej krajine. Pri vedení motorového vozidla je zákaz používať mobil (hrozí bloková pokuta 74 eur).

Železnice: prepájajú južnú časť štátu. Zo všetkých železničných staníc odchádza raz za hodinu vlak do všetkých ostatných miest v krajine. Železnica je dobre prepojená s autobusovou sieťou. Pri dlhšej návšteve sa oplatí Benelux Tourrail, 30-dňový lístok na neobmedzené cestovanie vlakmi CFL a autobusmi CFL/CRL v Luxembursku, Holandsku a Belgicku.

Letecká doprava: Jediným letiskom je Luxemburg-Findel s denným spojením s najdôležitejšími krajinami Európy a s USA. Domácou spoločnosťou je Luxair. Letisko má aj veľmi významnú nákladnú časť a slúži ako prekladisko tovarov medzi severnou Amerikou a Ďalekým východom.
železničná doprava - Železničná doprava prepája južnú časť územia štátu.
Cez južnú časť územia Luxemburska vedie východo-západným smerom (z Trier, SRN) európska diaľnica E 44, prechádzajúca hlavným mestom Luxemburg. Tá sa na južnom okraji mesta napája na európsku diaľnicu E 25 z Francúzska (Metz) pokračujúcu na západ do Belgicka (Arlon).
Návestné tabule a značenia sú v jazyku daného regiónu - francúzštine, nemčine alebo luxemburčine. Maximálne povolené rýchlosti sú v obci 50 km / hod., na hlavnej ceste 75 - 90 km / hod. a na diaľnici 120 km / hod.
 • Diesel = 0,70 Euro
 • Špeciál (91okt) = 0,75 Euro
 • Eurosuper (95 okt) = 0,80 Euro
 • Superplus (98 okt) = 0,85 Euro
 • Mestská hromadná doprava
  Cena cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy (autobus) v Luxemburgu na jednu jazdu je 1,20-EUR. Cena cestovného lístka na neobmedzený počet jazd je 4,60-EUR. Cestovný lístok na neobmedzený počet jázd je platný od začatia cesty až do 8,00h. nasledovného dňa.
 • Maximálne povolené rýchlosti

  V obci
  50 km/h
  Mimo obce
  75 - 90 km/h
  Diaľnice
  130 km/h

  Pokuty

  Nedovolené parkovanie
  24 - 49 eur
  Nebezpečné šoférovanie
  49 - 145 eur
  Prekročenie rýchlosti
  49 - 145 eur
  Riadenie pod vplyvom alkoholu
  25 - 1 250 eur, alebo 7 dní až 3 roky väzenia
e ) telekomunikácie - Možné je používať tri druhy osobných mobilných telefónov: pre vlnové rozpätie 900 kHz, 1800 kHz a pre satelitnú komunikáciu.

DôLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA V KRAJINE

Tiesňové volanie (ambulancia, požiarnici) = 112
polícia = 113
Taxi +352/48 00 58
Prenájom motorových vozidiel +352/43 46 45
Telefonovanie z Luxemburského veľkovojvodstva do zahraničia sa uskutočňuje cez predvoľbu 00 + kód krajiny, napr. 00421 - ... pre Slovenskú republiku.
f ) energetika - 90% energie sa vyrába v hydroelektrárniach
g ) služby -
 • niekoľkokrát denne cez Viedeň, Frankfurt, Mníchov
 • luxemburská spoločnosť Luxair
 • z letiska v Ham (6 km od Luxemburgu); pre dopravu na Hlavnú stanicu Luxemburgu sú k dispozícii:
  - taxislužba (cca 18,- Euro)
  - letisková autobusová kyvadlová doprava Luxair (4,- Euro)
  - mestská doprava (1,- Euro + 1,- Euro za batožinu)
 • spojenie linkami spoločnosti Eurolines cez Brusel alebo Štrasburg
 • 4 - 5 vlakov denne, lístok treba rezervovať 24 hodín dopredu
 • cez Viedeň a Prahu s prestupovaním v:
  - Koblenz, Trier
  - Mníchov, Metz-Ville
  - Štrasburg, Metz-Ville
  - Štrasburg
  (cena jednosmerného lístka s povinným lôžkom = cca 190,- Euro)
h ) finančníctvo - V Luxembursku sídli mnoho medzinárodných inšitúcií( Európsky súdny dvor)
Luxembur je významným sídlom z hľadiska Európskej únie: sídlia tu justičné orgány EU, Investičná banka, sekretariát Európskeho parlamentu a Medzinárodný menový fond. Vďaka priaznivej daňovej legislatíve tu sídli nespočetné množstvo bánk a poisťovní.
ch ) školstvo , veda a výskum
i ) kultúra -
Kultúrny život je veľmi bohatý. Luxemburské divadlá hrajú nielen v luxemburčine, francúzštine a nemčine, ale aj v angličtine či v portugalčine. Medzi najznámejšie divadlá patrí Mestské divadlo v Luxemburgu, Théâtre des Casemates, Théâtre de la Ville d'Esch-sur-Alzette a Théâtre des Capucins.

Hudba je veľkou láskou väčšiny obyvateľov. Mnohí z nich sami aktívne hrajú v nejakom hudobnom telese. Luxemburský filharmonický orchester je dobre známy po celom svete. Populárne sú festivaly pod šírym nebom či v chrámoch. Mladí ľudia sa zaujímajú aj o iné hudobné žánre, napríklad o rock. V krajine pravidelne koncertujú svetové hviezdy.

V hlavnom meste i ostatných častiach krajiny je veľa múzeí, vrátane múzea archeológie, histórie a galéria moderného umenia. Najnavštevovanejšie je Národné historické a umelecké múzeum (viac na www.mnha.lu ) a Národné prírodovedecké múzeum (viac na www.mnhn.lu ).
j )cestovný ruch , pamätihodnosti -

Šport, oddych, turistika

Napriek pomerne dlhej zime sa nedá hovoriť o lyžiarskej sezóne, pretože najvyšší vrch meria iba 559 metrov. Obľúbenými druhmi aktívneho oddychu sú jazdectvo, kanoying, skalolezectvo, pešia turistika (vyše 6000 km značených turistických a náučných chodníkov), vodné lyže na jazerách, golf, kúpanie v minerálnych vodách a jazerách (povolený je tiež naturizmus), rybárstvo a poľovníctvo, v zime beh na lyžiach a korčuľovanie. Veľmi populárna je cykloturistika, ktorá vedie 600 kilometrami značených dobre udržiavaných cyklotrás.

MOŽNOSTI REKREAČNÝCH AKTIVÍT

Cesta do Luxemburska môže byť spojená s bohatými činnosťami v rámci agroturistiky (vínna oblasť v údolí pohraničnej rieky Moselle a farmy v Ardenských horách), poznávania významných historických pamiatok (artdeco, stredoveká architektúra, 80 hradov a zámkov, pamätníky I. a II.svetovej vojny).
Obľúbenými druhmi aktívneho oddychu sú jazdectvo, vodáctvo, skalolezectvo, pešia a bicyklová turistika, vodné lyže na jazerách, golf, kúpanie v minerálnych vodách a jazerách (povolený je tiež naturizmus), rybárstvo a poľovníctvo, v zime beh na lyžiach a korčuľovanie.
pamiatky v hlavnom meste - Luxemburg
Staršia časť Luxemburského Notre-Dame pochádza z rokov 1613 - 1621 a upúta nás pekný renesančný portál. Nová časť (1935 - 1938) je známa najmä vďaka krypte s renesančným náhrobkom (okolo r. 1610, so skupinovou plastikou Oplakávanie Krista), v ktorej sú uložené telesné pozostatky luxemburského vojvodu a českého kráľa Jana, nazývaného Jan Slepý, ktorý bol otcom Karola IV. V blízkosti sa nachádza radnica, pred ktorou stojí jazdecký pomník Viliama II.
Luxembursko je po celý rok zastávkou na okružných poznávacích cestách. Luxemburg založil v roku 963 gróf Siegfried: dal na skale nad riekou Alzette postaviť zámok Lucilinburhuc. Zo zámku, zničeného v roku 1867, je zachované opevnenie. Hlavné mesto má dve časti: starobylé centrum s pevnosťou a starými uličkami s mačacími hlavami, zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a moderné centrum okolo námestia du Krichberg, ktoré turistickí sprievodcovia nazývajú Wall Street Luxemburgu. Striedanie stráží je atrakciou pred Palais Grand Ducal, sídlom veľkovojvodu. Najznámejšou pamiatkou mesta je gotická katedrála Notre Dame zo 17. storočia. Na hlavnom námestí Place d'Armes i v celom centre je množstvo kaviarní a reštaurácií.
Luxembursko má zelený vidiecky kolorit a množstvo historických pamiatok, stredovekú architektúru, 79 hradov a zámkov, pamätníky prvej a druhej svetovej vojny).
Na severovýchode je Müllerthal s pieskovcovými skalnými formáciami, lesmi a množstvom turistických chodníkov, fascinujúcich skalných útvarov a bystrín s kryštálovo čistou vodou. Nazývajú ho "malým Švajčiarskom".
Južne od hlavného mesta je Krajina červených skál podľa pôdy bohatej na železo. Oblasť bola kedysi centrom oceliarskeho priemyslu.
Na juhovýchode je Údolie rieky Moselle (Mozely), známy vinársky kraj. Neďaleko Grevenmacheru, hlavného mesta oblasti, je malá dedinka Schengen, kde bola v roku 1995 uzatvorená známa Schengenská dohoda o spoločných hraniciach. Tunajší zámok počas exilu v Luxembursku opísal Victor Hugo.
Severnú tretinu štátu tvoria luxemburské Ardeny s nádhernou prírodou, fascinujúcimi horami a údoliami.

Za približne 90 eur na deň možno kúpiť Luxembourg Card (platnú jeden až tri dni) na cestovanie verejnou dopravou a bezplatný vstup na do najväčších turistických atrakcií. Druhou možnosťou je öko Pass, jednodenný lístok na cestovanie verejnou dopravou.

Veľký palác
Obrázok “http://www.city-skylines.de/luxemburg/images/luxemburg%20002.jpg” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby.